Koma Nord
Mapa        Kontakt
Szukaj
O Firmie
Rozwiązania i Produkty
Usługi
Praca
Jesteś tutaj: Start -› Usługi -› ITSM

ITSM:

 
Kompetencje: obszary funkcjonalne:
Systemy zarządzania usługami IT (IT SM – IT Service Management)

ITSM – jest to podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie zorientowane na procesy, tak aby sprostać oczekiwaniom biznesowym przedsiębiorstw. Pozwala to na przekształcenie działów informatycznych w działy usługowe, oferujące niezawodne, elastyczne i wysokiej jakości usługi informatyczne, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji w informatykę. ITSM ułatwia planowanie, tworzenie, świadczenie oraz ciągłe podnoszenie jakości usług informatycznych.

Podstawowe funkcjonalności / realizowane procesy :
 • Helpdesk (Service Desk)
 • Baza Wiedzy
 • Zrządzanie problemami (PM – Problem Management)
 • Zarządzanie zmianami (ChM – Change Management)
 • Zarządzanie poziomem usług (SLM – Service Level Management)
 • Zarządzanie konfiguracją (CM – Configuration Management)
 • Portal dostępowy dla użytkownika końcowego (Self Service)
  Systemy zarządzania zasobami (głównie IT) (IT AM – IT Asset Management)
Zarządzanie oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management) – powiązanie posiadanych praw licencyjnych z ich wykorzystaniem
 • Zarządzanie finansami IT – budżetowanie, kontrola realizacji budżetu, refakturowanie kosztów na działy, liczenie i kontrola całkowitego kosztu posiadania (TCO – Total Cost of Ownership)
 • Operacyjne zarządzanie zasobami (głównie IT) w całym cyklu ich życia (od zgłoszenia potrzeby, aż po likwidację i utylizację), powiązanie informacji technicznych , logistycznych i finansowych
 • Zarządzanie umowami wraz z powiązaniem ich z zasobami
 • Zarządzanie zakupami
 • Integracja z eksploatowanym oprogramowaniem (AD, SAP, IFS, Oracle i inne)

Dystrybucja oprogramowania, skanowanie stacji roboczych, audyt oprogramowania

Projektowanie rozwiązań z obszarów ITSM & ITAM zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w ITIL wersja 3.
 
Kompetencje: produkty:
HP Service Management Center

Zestaw systemów wspomagających dostarczanie i wsparcie usług IT. Dostarczanie rozumiane jest zgodnie z metodyka ITIL jako proces definiowania usług i ich przypisywania do końcowych użytkowników wraz z umowami SLA definiującymi parametry operacyjne usług. Wsparcie usług to realizacja umów SLA i zarządzanie infrastrukturą, na której usługi zdefiniowane w SLA są oparte. Poszczególne produkty wspierają różne aspekty zarządzania usługami i infrastrukturą. Systemy wchodzące w skład HP Service Management Center:
 • HP Service Manager (ITSM – jak opisane powyżej)
 • HP Asset Manager (ITAM– jak opisane powyżej)
 • HP Decision Center (prezentacja informacji zarządczych uzyskanych z HP Service Manager i HP Asset Manager oraz z innych systemów)
 • HP Connect.It (platforma integracyjna)
 • HP Universal CMDB (baza konfiguracji)
 
Kompetencje: usługi

Konsulting
 • Analiza i projektowanie procesów ITIL
 • Audyt IT, optymalizacja procesów ITIL
 • Nadzór nad projektami
Wdrażanie procesów i narzędzi
 • Wdrażanie procesów ITIL, organizacja wsparcia, organizacja Helpdesk
 • Automatyzacja usług, procesów i zadań IT
 • Budowa i wdrożenie katalogu usług
 • Zarządzanie licencjami oprogramowania (SAM-Software Asset Management)
 • Realizacja zaleceń audytu
 • Inwentaryzacja zasobów, standaryzacja stacji roboczych
 • Raportowanie
Wsparcie

 • Wsparcie wdrożonych oraz obcych rozwiązań 
 • Warsztaty i szkolenie administratorów i użytkowników
Wybrani klienci:
 
 
 Oferujemy rozwiązania liderów technologii, w tym m.in.:  
ilustracja
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany standardowych ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich używanie i będą one zamieszczane w pamięci urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny. Zmiany ustawień dotyczących tych plików można dokonać w panelu konfiguracyjnym przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności