Koma Nord
Mapa        Kontakt
Szukaj
O Firmie
Rozwiązania i Produkty
Usługi
Praca
Jesteś tutaj: Start -› O Firmie -› Polityka Prywatności KOMA NORD

Polityka Prywatności KOMA NORD:

 
§ 1
Deklaracja
Koma Nord Sp. z o.o. (zwaną dalej Koma Nord) działa z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do tych zagadnień.
Koma Nord deklaruje, że dokłada starań, aby bezpiecznie chronić przekazane dane przed ingerencją osób trzecich, działając zgodnie z zasadami i wytycznymi w zakresie ochrony prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zagadnienia dotyczące postępowania z danymi osobowymi w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach witryny internetowej www.komanord.pl, zwaną dalej witryną internetową. 
Polityka prywatności zawiera także informacje o prawach, które przysługują Państwu, czyli Użytkownikom witryny internetowej (zwanych dalej Użytkownikami) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Koma Nord.
Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed korzystaniem z naszej witryny internetowej oraz przed udostępnieniem danych osobowych.
Koma Nord zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą obowiązywać od momentu opublikowania ich na niniejszej witrynie internetowej.
Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nich usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Koma Nord nie ponosi odpowiedzialności za tę politykę.
§ 2
Administrator danych
 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych Użytkownika, jest Koma Nord Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2, 81-537 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000086300, nr NIP 586-10-29-611.
 2. Kontakt z Administratorem danych w sprawach ochrony prywatności i realizacji praw Użytkownika jest możliwy pod adresem e-mail: lub w siedzibie spółki.
§ 3
Gromadzenie danych
 1. Użytkownik witryny internetowej może przekazywać swoje dane osobowe w dowolny sposób, a w szczególności poprzez:
  a) formularze kontaktowe udostępnione w ramach witryny,
  b) e-mail skierowany do Spółki lub któregokolwiek z jej pracowników lub współpracowników ([….]@komanord.pl 
 2. Podanie danych jest dobrowolne. 
 3. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.
 4. Zastrzegamy, że nasza witryna internetowa nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników odwiedzających witrynę ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (korzystający np. z list e-mailingowych, badań ankietowych lub organizowanych za ich pośrednictwem konkursach) ma zdolność do czynności prawnych.
§ 4
Cele i okres przetwarzania
 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są przez Administratora danych wyłącznie w poniższych celach:
  a) udzielania odpowiedzi na zadawane przez Użytkownika pytania,
  b) przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Koma Nord Sp. z o.o.,
  c) prowadzenia działań marketingowych oraz badania opinii, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  a) do momentu zakończenia współpracy z osobą fizyczną lub podmiotem przez nią reprezentowanym lub do wyczerpania tematu korespondencji z osobą fizyczną,
  b) do momentu realizacji działań marketingowych przez Koma Nord Sp. z o.o., w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych,
  c) w przypadku dostaw lub usług od Koma Nord, przez okres realizacji dostaw lub świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a po ich ustaniu przez okres wynikający z przepisów prawa np. podatkowego, a także przez okres w jakim możliwe jest ustalenie obrony i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 3. Każdy Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym czasie wysyłając e-mail na adres: lub w siedzibie spółki.
§ 5
Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika a także w sytuacjach, w których przepisy prawa uprawniają Administratora do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, na przykład w celu realizacji zawartej umowy lub działań poprzedzających jej zawarcie.
§ 6
Ochrona danych
 1. Administrator danych gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych. Administrator danych nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Administrator danych informuje, że dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach formularzy kontaktowych nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Administrator danych informuje niniejszym Użytkownika, że w oparciu o dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy kontaktowych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie w celu marketingowym.
§ 7
Prawa Użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych.

§ 8
Rekrutacja
Poprzez witrynę internetową może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów a także partnerów dla Koma Nord. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji w ramach obecnych procesów rekrutacyjnych. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, Użytkownik wyrażą zgodę na uczestniczenie w obecnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Koma Nord Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych (życiorys, referencje, list motywacyjny, itp.) oraz może dotyczyć także przyszłych procesów rekrutacyjnych na analogiczne stanowisko w okresie trzech lat od zakończenia bieżącej rekrutacji.
 
§ 9
Pliki cookies (tzw. ciasteczka)
 1. Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies po to, aby dopasować jej wyświetlenie do indywidualnych potrzeb Użytkownika a także w celach statystycznych.  Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową, którą odwiedza Użytkownik, do jego urządzenia końcowego (do komputera, tabletu, smartfonu, itp.). Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Witryna internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności - prosimy o zapoznanie się z jej szczegółami. 
 3. Witryna internetowa Koma Nord może też używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies.
 4. Plików cookies mogą używać  również witryny internetowe podmiotów trzecich, do których odwołania lub linki znajdują się w obrębie witryny internetowej Koma Nord. 
 5. Witryna internetowa wykorzystuje poniższe pliki cookies:
  a) sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – zazwyczaj przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z witryn, czyli np. do momentu wylogowania, wyłączenia witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
  b) stałe pliki cookie – zazwyczaj pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla cookie) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika. 
 6. W swojej przeglądarce internetowej (Chrome, Safari, itp.) Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies i uniemożliwić przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Jednakże w takiej sytuacji, korzystanie z witryny internetowej może być utrudnione. Brak zmiany tych ustawień oznacza, że Użytkownik akceptuje pliki cookies stosowane na witrynie internetowej.
 7. W celu zmiany ustawień dotyczących plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami tych przeglądarek.
§ 10
Logi serwera
 1. Korzystanie z witryny internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest witryna.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane z logów systemowych wykorzystywane są do celów administracji serwerami i celów statystycznych odwiedzin witryny internetowej.
W przypadku wątpliwości, co do zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz zamieszczony w witrynie internetowej lub sposoby wskazane w § 2 powyżej.
 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie w dniu 18 maja 2018 r.
 
 
 Oferujemy rozwiązania liderów technologii, w tym m.in.:  
ilustracja
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany standardowych ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich używanie i będą one zamieszczane w pamięci urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny. Zmiany ustawień dotyczących tych plików można dokonać w panelu konfiguracyjnym przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności